banner banner banner banner banner banner banner banner
Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Gà Mỹ

Peru 50 – 25 Mỹ - 25 Việt 6 tuần
Màu sắc: Màu sắc:
Màu sắc: Màu sắc: Kg
50 Peru 25 Mỹ 25 Vi ệt
Màu sắc: Màu sắc:
Màu sắc: Màu sắc: Kg
50 Peru  50 Mỹ 10 th áng
Màu sắc: Màu sắc:
Màu sắc: Màu sắc: Kg
50 peru 50 M ỹ 10 th áng
Màu sắc: Màu sắc:
Màu sắc: Màu sắc: Kg
Mỹ nhập
Màu sắc: Màu sắc:
Màu sắc: Màu sắc: Kg
50 Mỹ 50 Việt  10 th áng
Màu sắc: Màu sắc:
Màu sắc: Màu sắc: Kg
50 Việt 25 Mỹ 25 Peru 7 tháng
Màu sắc: Màu sắc:
Màu sắc: Màu sắc: Kg
25 Mỹ 75 Việt 6 tháng rưỡi
Màu sắc: Màu sắc:
Màu sắc: Màu sắc: Kg
ASIL 50 Mỹ 25 Việt 25 - 9 tháng
Màu sắc: Màu sắc:
Màu sắc: Màu sắc: Kg
ASIL 50 Mỹ 25 Việt 25 9 tháng
Màu sắc: Màu sắc:
Màu sắc: Màu sắc: Kg
Gà mỹ  đen mặt lọ  đang đẻ trứng so
Màu sắc: Màu sắc:
Màu sắc: Màu sắc: Kg
Gà mỹ zin
Màu sắc: Màu sắc:
Màu sắc: Màu sắc: Kg
Bản quyền thuộc về gada.vn - Địa chỉ: 63/4B Tây Kim - Gia Kiệm - Thống Nhất - Đồng Nai - ĐT: 0922 285 282